سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧ - 

1 2 3 4
 
به پورتال معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خوش آمدید
 
منو اصلی
نظرسنجی
کدام بخش از اطلاعات پورتال را مثبت ارزیابی می کنید؟

روابط عمومی
اطلاع رسانی خبری
خدمات الکترونیکی
به روز رسانی اطلاعات

صفحه اصلي > شرح وظیفه امور بیمارستان ها 
 
 

اهم وظایف امور بیمارستان ها :

 • برنامه ريزي، نظارت و بررسي عملكرد بيمارستانهاي دانشگاهی- خصوصی- خیریه و وابسته به نهاد تحت پوشش و ارائه گزارش به مراجع ذيصلاح
 • برنامه ریزی، اجرا، بازرسی و نظارت بر عملکرد مراکز در دستورالعمل کاهش فرانشیز پرداختی بیماران در برنامه تحول نظام سلامت
 • تهيه و تدوين برنامه استراتژيك اداره امور بيمارستانهاي معاونت درمان
 • مديريت،برنامه ريزي و تعرفه گذاري خدمات فاقد تعرفه در كميته راهبردي تعرفه گذاري خد مات فاقد تعرفه
 • برنامه ریزی، نظارت و بررسی عملکرد بیمارستان های دارای واحد توریسم درمانی و اعتباربخشی مراکز فوق
 • كارشناسي و پيگيري مصوبات هيات رئيسه دانشگاه در حوزه امور بيمارستانها و ارائه اطلاعات مورد نياز جهت طرح در هيات رئيسه
 • انجام بازديدهاي(عملكردي،نظارتي،افزايش بخش،تغيير مسئول فني،رسيدگي به شكوائيه،بررسي حضور اعضاءهيئت علمي در مراكز خصوصي ،بخشهای واگذار شده ،بهمراه سایر ارگانها و...،)در شيفت هاي مختلف از بيمارستانهاي دولتي و خصوصي تحت پوشش و ارائه گزارشات كارشناسي به مسئول اداره
 •  نظارت و کنترل تعرفه های خدمات بهداشتی ، درمانی ابلاغی وزارت متبوع در بیمارستانهای دولتی وخصوصی تحت پوشش
 • بررسي عملكرد مسئولين فني و كارشناسي موارد مرتبط با حق مسئولين فني بيمارستانهاي دانشگاهي
 • همكاري و هماهنگي با سازمانهاي بيمه گر و ساير مراجع ذيصلاح از جمله وزارت متبوع و ساير نهادها در راستاي رفع مشكلات بيمه اي و ارائه راهكارهاي اصلاحي بيمارستانهاي دانشگاهي و ارائه مستندات جهت پرداخت دو برابر جزء حرفه ای به پزشکان درمانی و هیات علمی تمام وقت در برنامه تحول نظام سلامت
 • تایید اعلام نیاز بیمارستانهای دولتی وخصوصی تحت پوشش جهت جذب پزشکان برای سازمان نظام پزشکی به منظور اخذ پروانه فعالیت بیمارستان
 • تایید گواهی اشتغال پزشکان و پیراپزشکان شاغل در بیمارستانهای دولتی وخصوصی تحت پوشش جهت سازمان نظام پزشکی، دانشگاهها و سایر ارگانها
 • ارائه گزارشات موردي در زمينه هاي تخصصي از بيمارستانهاي دولتي و خصوصي تحت پوشش
 • مدیریت، برنامه ریزی و نظارت برواحد های تغذیه بیمارستانهای دولتی و خصوصی تحت پوشش
 • اعلام نظر در خصوص جذب، انتقال، ماموریت، بازنشستگی، تبدیل وضعیت و تخصیص ردیف های  سازمانی در بیمارستانهای دانشگاهی در صورت نیاز به تایید معاونت درمان در سامانه نقل و انتقالات
 • اعلام نظر در خصوص جذب نیروهای ظرحی رشته های پیراپزشکی (حوزه بازرسی و نظارت) در سامانه طرح و لایحه
 • برگزاري جلسات با روسا و مسئولين واحدهاي مختلف بيمارستانهاي دولتي و خصوصي تحت پوشش و بررسی مسایل پیش رو
 • بررسی، نیازسنجی و برگزاري كارگاهها و سمينارهاي آموزشي در حوزه بهداشت و درمان در حوزه بيمارستانهاي تحت پوشش
 • استعلام موارد درخواستی مراکز تحت پوشش در حوزه های مختلف کاری از مراجع ذیصلاح
 • ايجاد بانك اطلاعاتي مراكز با تهيه شناسنامه جامع بيمارستانها
 • بررسي درخواست بيمارستانهاي دولتي و خصوصي تحت پوشش جهت ارائه دفترچه گواهي فوت
 • اعلام مفقودي مهر پزشكان در بيمارستانهاي تحت پوشش  به مراجع ذيصلاح
 • بررسي كميته هاي بيمارستاني و دريافت برنامه زمانبندي جهت حضور كارشناسان در جلسات كميته
 • تهيه آخرين اطلاعات مربوط به مراكز و بخشهاي مصوب آنها
 • تهيه بانک پروانه هاي بهره برداري و تاسيس و مسئولين فني معتبر مراكزتحت پوشش
 •  اخذ اطلاعات و كارشناسي اطلاعات مربوط به مراكز جهت طرح در هيات رئيسه دانشگاه و ساير مراجع ذيصلاح
 • برگزاری جلسه در خصوص عملکرد پزشکان شاغل در مراکز با روسای بیمارستانهای دانشگاهی و دعوت از پزشکان جهت اخذ توضیح و ...
 • كارشناسي بازديدهاي عملكردي مراكز تحت پوشش و مكاتبه بامراكز جهت اعلام نواقص  گزارش شده و پيگيري اصلاح موارد و دعوت از مسئولین فنی بیمارستان جهت اخذ تعهدات قانونی
 • بررسي و نظارت بر عملكرد روزانه درمانگاههاي بيمارستانهاي  دانشگاهي تحت پوشش
 • پيگيري و اعلام نظر كارشناسي در خصوص موارد مرتبط با دارو و تجهيزات پزشكي در حوزه معاونت درمان
 • كارشناسي موارد مرتبط با تعرفه  خدمات بهداشتي و درماني
 • اخذ و بررسی درخواست واگذاری بخش در  بیمارستانهای دانشگاهی و اعلام نظر کارشناسی به معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
 • تهیه و تدوین و بروزرسانی چک لیستهای نظارتی و عملکردی واحدهای واگذار شده
 • انجام بازدیدهای  عملکردی و نظارتی دوره ای از واحدهای واگذار شده بیمارستانهای دانشگاهی و ارائه گزارش
 • بررسی عملکرد پزشکان شاغل دربیمارستانهای دانشگاهی از لحاظ حضور فیزیکی، تعداد ویزیت، اعمال جراحی
 • نیازسنجی، بررسی کارشناسی و برگزاری کارگاههای مختلف آموزشی جهت روساء و مسئولین بیمارستانهای دولتی وخصوصی تحت پوشش
 • نیازسنجی، بررسی کارشناسی و برگزاری کارگاههای مختلف آموزشی جهت کارشناسان معاونت درمان
 • برنامه ریزی جامع جهت کلیه بازدیدهای (عملکردی ، نظارتی ، افزایش بخش ،تغییر مسئول فنی، رسیدگی به شکوائیه، بررسی حضور اعضاء هیئت علمی در مراکز خصوصی و... )در شیفتهای مختلف از بیمارستانهای دولتی و خصوصی تحت پوشش و ارائه گزارشات کارشناسی به مسئول اداره
 • تهیه و تدوین و بروزرسانی چک لیستهای نظارتی و عملکردی طبق آئین نامه ها و بخشنامه های جدید ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح
 • تائید عدم نیاز بیمارستانهای دانشگاهی به خدمات پزشکان در ساعات غیر اداری جهت اخذ پروانه فعالیت برای سازمان نظام پزشکی
 • اعلام عدم بکار گیری پزشکانی که طبق ابلاغ وزارت بهداشت تعهدات قانونی خود را شروع ننموده اند، به بیمارستانهای دولتی وخصوصی تحت پوشش
 • مدیریت، برنامه ریزی و نظارت برواحد های بهداشت محیط بیمارستانهای دولتی و خصوصی تحت پوشش
 • جمع آوری و انجام مکاتبات در خصوص پرداخت سهم دیه مسئولین فنی مراکز دانشگاهی جهت طرح در هیئت رئیسه
 • بررسی و تأیید درخواست پزشکان شاغل در بیمارستان های تحت پوشش جهت دریافت حق محرومیت از مطب و استعلام در صورت نداشتن فعالیت در محدوده نظارتی دانشگاه
 •  بررسی و تأیید درخواست پزشکان شاغل در بیمارستان های تحت پوشش جهت برقراری یا انصراف از طرح تمام وقتی پزشکان درمانی
 • بررسی و تأیید تقاضای پزشکان مبنی بر صدور پروانه مطب در مناطق تابعه باتوجه به شاخص جمعیتی منطقه و مکاتبه با سازمان نظام پزشکی
 • هماهنگی و مکاتبه با روابط عمومی دانشگاه جهت اخذ مجوز انجام پروژه های تحقیقاتی در مراکز درمانی تحت پوشش توسط دانشجویان دانشگاه ها

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خ حافظ- تقاطع خیابان جمهوری اسلامی - ساختمان سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  طبقه 6  تلفن : 02166720400
پست الکترونیک: treatment@sbmu.ac.ir
 
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.